Tech for the SDGs เทคโนโลยีสำหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Global Trends | 16 กันยายน 2563

เมื่อนวัตกรรมใหม่ๆ จะเข้ามาช่วยผู้คนและโลกใบนี้ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีอื่นๆ มีศักยภาพเป็นอย่างมากในการช่วยหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของภาคสังคมและภาคสิ่งแวดล้อม

การนำเทคโลโลยีใหม่ๆ มาใช้ในแง่ของการบริหารจัดการเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้พ้นจากความยากจนได้ พัฒนาระบบสุขภาพและการศึกษา เพิ่มความเป็นไปได้ให้หลายๆ ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ปัญญาประดิษฐ์ บล็อคเชน แผงโซล่าร์เซลล์และเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการกระจายเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้สามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 290 ล้านคนที่ไม่มีกำลังแม้แต่จะใช้พลังงานสีเขียวราคาถูก เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ Fifth Generation หรือ 5G จะเป็นก้าวสำคัญก้าวถัดไปสำหรับบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือ เปิดโอกาสสร้างทางแก้ปัญหาการเกษตรแบบยุคใหม่และเพิ่มระดับความมีส่วนร่วมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการลงทุนที่มากพอในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีและกลไกการปกครองที่เหมาะสม เทคโนโลยีเหล่านี้และอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงก็จะไม่มีวันเข้าถึงผู้คนที่ยากจนได้เลย

การคาดการณ์ในปี 2020 

ธุรกิจต่างๆ จะมีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการลงทุนและนำเทคโนโลยีมาใข้สำหรับการสร้างความก้าวหน้าให้กับการมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2020 และไกลอออกไป ในส่วนนี้จะรวมไปถึงการเป็นพันธมิตรกับทางภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และกลุ่มพหุภาคีในการสร้างสรรค์หนทางสำหรับการลงทุนในพลังงานสะอาดและเครือข่ายโครงสร้าง 5G และทำงานร่วมกับรัฐบาลในการสร้างนโยบายและกลไกการปกครองที่ดีพอ นอกจากนี้ยังมีโอกาสอื่นๆ ที่อยู่นอกภาคเทคโนโลยีอีก ซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยให้สามารถเข้าถึงระบบการทำงานที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งในแง่ของการปฏิบัติการ ระบบห่วงโซ่อุปทาน และฐานลูกค้าในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาเช่นแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย

ข้อแนะนำสำหรับองค์กรธุรกิจ

  • บริษัทเทคโนโลยีควรต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางเทคโนโลยีเช่น 5G และพลังงานทดแทนราคาถูกจะถูกให้ความสำคัญภายในภูมิภาคที่ยากจน
  • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีควรคิดว่าเทคโนโลยีและการจับมือเป็นพันธมิตรจะเข้ามาช่วยขยายระดับการเข้าถึงสินค้าและบริการของตัวเอง
  • บริษัทควรทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ค้นหาและจัดการความเสี่ยงทางสังคมไปด้วย

อ้างอิง https://trends.sustainability.com/2020/tech-for-the-sdgs/