Human Capital ทรัพยากรมนุษย์

Global Trends | 16 กันยายน 2563

การลงทุนในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การเพิ่มขึ้นของบริษัทระดับนานาชาติกำลังเริ่มที่จะพบเจอกับความท้ายทายของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพให้กับหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของพวกเขา เหล่าพนักงาน

ปัญหาสุขภาพจิต การจัดการความเครียดที่ไม่ดีพอ และความไม่ยืดหยุ่นของเวลาทำงานกำลังก่อปัญหาให้กับทั้งความเป็นอยู่ของทั้งพนักงานและองค์กร สถาบันการลงทุนกำลังเริ่มหันมาโฟกัสกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลัก เมื่อไม่นานมานี้ Jay Clayton ประธานบริษัท SEC ได้กล่าวว่า เขาต้องการให้เหล่าบริษัทมหาชนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพนักงานเอาไว้ให้อยู่กับองค์กร อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่จะทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ยากก็คือตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุน บริษัทต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กำลังให้ความสนใจที่มากขึ้นกับประเด็นสำคัญประเด็นนี้ แต่จนถึงทุกวันนี้ พวกเขาก็ยังล้มเหลวที่จะให้ความหมาย วัดผล และวัดมูลค่าของทรัพยากรมนุษย์

การคาดการณ์ในปี 2020 

เมื่อมีการตระหนักรู้ที่มากขึ้นต่อผลกระทบทางการเงินที่มาพร้อมกับการเติบโตของทรัพยากรมนุษย์ในปี 2020 และเหล่านักลงทุนเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้น เราคาดหวังที่จะได้เห็นบริษัทจำนวนมากขึ้นให้ความสำคัญกับการลงทุนต่อทรัพยากรมนุษย์เป็นลำดับต้นๆ และมีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่จะให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ทดลองวิธีการใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานอยู่รอดและก้าวหน้าในสถานที่ทำงาน จะมีความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการตีความและตีค่าทรัพยากรมนุษย์ และเราก็ยังคาดหวังที่จะได้เห็นความแข็งแกร่งและการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นต่อกรอบการทำงาน เราจะได้เห็นบริษัทจำนวนมากที่โฟกัสลงไปที่การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและการรายงานที่โปร่งใส สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของเหล่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

ข้อแนะนำสำหรับองค์กรธุรกิจ

  • การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในระดับที่เท่ากับค่าครองชีพ จะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจและกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัทที่ยังไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนในระดับค่าครองชีพให้กับพนักงานได้ ควรศึกษาหาข้อดีของการกระทำนี้ รวมถึงตัวอย่างทางธุรกิจและนำไปเสนอกับคณะผู้บริหาร
  • ธุรกิจควรที่จะช่วยสนับสนุนพนักงานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยืดหยุ่นในการทำงาน การลาไปหาครอบครัว สุขภาพจิต และการสนับสนุนทางสังคม และวิเคราะห์หาวิธีที่จะช่วยให้พนักงานสามารถอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
  • เก็บข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นระดับต้นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะช่วยให้ทราบความต้องการของพนักงานและจะช่วยให้สามารถคิดค้นโครงการที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างตรงจุด
  • ปฏิบัติการร่วมระหว่างภาคสังคมและทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและจัดการความสามารถและการตัดสินใจได้

 

อ้างอิง https://trends.sustainability.com/2020/human-capital/