ภาวะโลกร้อนกำลังทำให้ประชากรหมีขั้วโลกเสี่ยงต่อการสูญพันธ์

News | 8 กันยายน 2563

ปลายศตวรรษนี้ประชากรหมีขั้วโลกจะเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อน นักวิจัยกล่าวว่า การที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายจะบังคับให้เหล่าหมีขั้วโลกต้องขึ้นสู่พื้นดิน ห่างไกลจากแหล่งอาหารเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ซึ่งภาวะอดอาหารที่ยาวนาน รวมถึงการอนุบาลลูกหมีของแม่หมีที่ลดน้อยลงจะทำให้อัตราการขยายพันธุ์และอัตราการอยู่รอดของหมีขั้วโลกลดน้อยลง ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของหมีขั้วโลกคือบนแผ่นน้ำแข็งในทะเลและมีแมวน้ำเป็นอาหารหลัก ซึ่งพวกมันจะล่าเหยื่อด้วยการรอให้แมวน้ำขึ้นมาผ่านทางรูในน้ำแข็ง โดยปกติพวกมันจะอาศัยอยู่บนแผ่นน้ำแข็งตลอดทั้งปี แต่จะมีในบางพื้นที่ที่จะต้องอพยพสู่ผืนแผ่นดินในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถึงแม้พวกมันจะสามารถอดอาหารได้เป็นเดือนๆ แต่บนผืนดินก็ยังมีอาหารไม่พอสำหรับประทังชีวิตเหล่าหมีขั้วโลกทั้งหมดได้อยู่ดี

 

อ้างอิง Global Warming Is Driving Polar Bears Towards Extinction, Researchers Say
https://www.nytimes.com/2020/07/20/climate/polar-bear-extinction.html