องค์กรใหญ่กับการเปลี่ยนโลก

Sustainability Story | 16 กันยายน 2563

โลกของเรานั้นนับวันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนนั้นกลับสร้างปัญหามากมายตามมา บ้างก็สร้างร่องรอยความเสียหายต่อธรรมชาติที่ยากจะฟื้นฟู บ้างก็เหลือไว้ซึ่งความเหลื่อมล้ำทางฐานะและคุณภาพชีวิตที่แทบจะมอบความสิ้นหวังให้กับผู้คนที่ถูกทิ้งเอาไว้ในหลุมบ่อของความยากจน

ถึงกระนั้น ก็ยังมีกลุ่มคนและองค์กรมากมายที่ยังต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการของตัวเอง บ้างก็ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้างก็สร้างองค์กรเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเดือดร้อนและสิ้นหวังด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจที่อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เทสล่า มอเตอร์ส (Tesla Motors) กลายเป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่ผู้คนต่างคาดหวังว่าจะเป็นผู้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคใหม่ แม้บางครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นการทำเพื่อธุรกิจด้วยการเพิ่มจำนวนรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ท้องตลาด แต่นั่นก็เป็นการพลิกโฉมวิถีการใช้ยานพาหนะบนโลกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สร้างการแข่งขันในตลาดรถยนต์ และผลักดันให้ทั่วโลกต้องหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับรถยนต์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วยการที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้น้ำมันอีกต่อไป อีกทั้งยังลดมลภาวะทางเสียง สามารถเพิ่มความสงบให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง เทสล่านั้นมีเป้าหมายที่จะทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั้นกลายเป็นรถยนต์กระแสหลักและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อลดความสูญเสียบนท้องถนนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) อีกด้วย แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่ก็ตาม

การช่วยโลกเองก็ไม่ได้จำกัดที่การใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้น การสร้างองค์กรเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้คนก็เป็นการช่วยเปลี่ยนโลกอีกทางหนึ่งด้วย โครงการอาหารโลก (World Food Programme, WFP) เป็นองค์กรช่วยเหลือทางด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารกับประชากรโลกกว่า 100 ล้านคนต่อปีในราวๆ 83 ประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดความหิวโหยบนโลกให้หมดสิ้นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โครงการอาหารโลกจะเป็นองค์กรแรกๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่นภัยแล้ง แผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมถึงความขัดแย้งและสงคราม มอบอาหารให้กับผู้คนที่ต้องการ และยังทำงานร่วมกับองค์กรช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อมอบความคุ้มครองและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่เดือดร้อน ซึ่งราวๆ สองในสามของประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะความขัดแย้ง ที่ซึ่งประชาชนในประเทศเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีภาวะขาดแคลนสารอาหารมากกว่าที่อื่นๆ และยังทำงานร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) ที่มุ่งเน้นการผลิตอาหารและทำการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนทั้งโลกอีกด้วย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างขององค์กรที่พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นเท่านั้น ยังมีองค์กรอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่กำลังต่อสู้เพื่อผู้คนบนโลกนี้เช่นเดียวกัน เราเองที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกับองค์กรเหล่านี้ ให้การสนับสนุน หรือแม้กระทั่งสร้างหนทางเปลี่ยนโลกด้วยวิธีของเราเองก็ได้ทั้งนั้น ขอเพียงมีความต้องการที่จะเห็นโลกนี้ดีขึ้นและลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่ช้าก็เร็วโลกใบนี้ของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

ที่มา: https://www.theverge.com/2017/7/28/16059954/tesla-model-3-2017-auto-industry-influence-elon-musk

https://futurism.com/ready-for-edit-7-ways-tesla-is-changing-everything

https://www.greenoptimistic.com/electric-vehicles-power-change-world-20190124/#:~:text=Electric%20vehicles%20will%20affect%20how,because%20of%20their%20running%20costs.&text=Electric%20cars%20have%20no%20emissions,and%20improve%20quality%20of%20life.

https://www.wfp.org/overview

https://www.wfp.org/un-agencies-and-international-institutions

http://www.fao.org/about/en/

http://www.fao.org/innovation/en/