Introduction to Sustainability e-learning for TSX Youth Award Program 2022

Contest| 11 กุมภาพันธ์ 2565

About this course

สำหรับผู้สนใจสมัครโครงการ TSX Youth Award Program 2022 ท่านต้องผ่านข้อคำถามเพื่อวัดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยท่านสามารถเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวได้จาก 5 วีดีโอ ที่ได้จัดเตรียมดังต่อไปนี้ พร้อมกับทำแบบสอบถามเมื่อดูวีดีโอจบแล้ว

 

 

*** โดยเฉพาะผู้ที่ตอบคำถามได้มากกว่า 70% ขึ้นไปเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครแข่งขันเพื่อชิงทุนสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืน ที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์ที่ได้ที่ info@thailandsustainability.com

 

 5 videos

 คลิกเพื่อเรียน Video: Introduction to UN SDGs                                        23 minutes 

 คลิกเพื่อเรียน Video: Thailand and Sustainable Development Agenda   23 minutes 

 คลิกเพื่อเรียน Video: Climate Risk เปลี่ยนแนวคิดเพื่อโลก                         11.06 minutes 

 คลิกเพื่อเรียน Video: Looking Forward to Sustainability Era                    26.31 minutes 

 คลิกเพื่อเรียน Video: สนับสนุน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบนักช้อป 15.16 minutes 

 

 

 

ทำแบบทดสอบ 12 ข้อ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 
 
ืำ