IMPACT
16 กันยายน 2563
พบกับซากจริงของ “น้องออมสิน” เต่าตนุ...เหยื่อความเชื่อของมนุษย์
เมื่อความเชื่อเรื่องพรแห่งความโชคดี กลายเป็นโชคร้ายของ “เต่า” หนึ่งตัว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหยุดความไม่รู้ เพื่อเปลี่ยนโลกด้วยความเข้าใจใหม่ ที่ถูกต้อง ในงานนี้ท่านจะได้พบกับ “เต่าออมสิน กินเหรียญ” กับเรื่องราวของบุญที่กลายเป็นบาป ของเหรียญขอพร 915 เหรียญ ที่ทำให้เต่าตัวหนึ่งต้องจบชีวิตลงเพราะโลหิตเป็นพิษ